Dạy trẻ học đọc tiếng Anh như thế nào?

Muốn cùng con học đọc tiếng Anh một cách bài bản – biết phát âm đúng với với những từ đã biết, biết đánh vần ghép tiếng với một từ mới chưa biết, biết đọc hiểu cho đúng và nhanh,… – mình đã tìm hiểu về phương pháp dạy trẻ đánh vần và học đọc trong tiếng Anh. Xin chia sẻ với các bố mẹ:

 

Các bước dạy trẻ học đọc

Các kỹ năng con cần có để biết đọc trôi chảy bao gồm những điểm sau, các kỹ năng này không phải luôn luôn diễn ra tuần tự, đôi khi chúng được học đồng thời:

 1. Nhận biết các chữ cái của bảng chữ cái (Recognizing the letters of the alphabet)
  • Đầu tiên là các chữ cái viết hoa rồi đến viết thường. Nhận biết được các chữ cái sẽ giúp trẻ viết được một âm mà nó nghe thấy thành các chữ cái tương ứng. Ví dụ biết từ “bat” thì phải viết thành “b-a-t”.
 2. Học các âm của các chữ cái (Learning the sounds associated with the letters of the alphabet)
  • Đầu tiên là học từng âm của riêng từng chữ cái, ví dụ học chữ cái tên “b” có âm là “bờ”. Sau đó học âm đầu tiên và âm cuối cùng của từng từ ngắn. Cuối cùng học các âm giữa của từ.
  • Trẻ học nhận biết các âm nghe thấy, và biết chữ cái (letter) nào là của âm nào.
 3. Học họ các từ và cách cấu tạo từ (Word families and word building)
  • Trẻ phải nhận biết được các mẫu (pattern) ghép các chữ cái quen thuộc, để biết cách đọc những từ mới tương tự như một từ đã biết. Ví dụ biết đọc “call” thì cũng biết đọc “ball”.
  • Học cách cấu tạo từ là việc kế tiếp: trẻ biết cách thay một chữ cái để biến một tiếng này thành tiếng khác cùng vần, ví dụ cho tiếng “hat”, thì biết thay âm đầu “h” thành “s” để có tiếng”sat”, âm cuối giữ nguyên.
 4. Học các từ thường gặp (sight word vocabulary)
  • Có những từ thường gặp nhưng không dễ phân rã theo kiểu đánh vần. Trẻ phải học những từ này theo kiểu biết đọc và viết cả từ đó trong một câu ngắn.
 5. Học ghép vần (decoding)
  • Học ghép vần là học các quy tắc âm vị cho biết cách phát âm các chữ cái được ghép với nhau. Ví dụ học rằng:
   • Khi các chữ cái ghép với nhau theo mẫu  consonant-vowel-consonant (CVC), chẳng hạn với từ “bit”, thì khi đó “i” sẽ là short vowel tức là i được đọc theo âm (sound) của chữ cái “i”.
   • Còn khi các chữ cái ghép với nhau theo kiểu Vowel-consonant-Vowel (VCV), chẳng hạn như với “ite” trong “bite”, thì “i” sẽ là long vowel – tức là i được đọc theo tên (name) của chữ cái “i”.
  • Các âm short vowel được học trước, sau đó đến các âm long vowel.
 6. Học dấu câu và viết hoa (Punctuation and capitalization)
  • Trẻ học cách ngắt nghỉ khi đọc đến một dấu chấm hết câu hoặc dấu phảy, và học quy tắc sử dụng các loại dấu khác như dấu hỏi, dấu chấm than, dấu ngoặc kép.
  • Trẻ học quy tắc viết hoa chữ cái đầu câu.
 7. Học các mẫu viết chính tả (Spelling patterns)
  • Tại bước này, trẻ học cách nhận biết một âm có thể tạo thành từ những cái cái hay những mẫu chính tả khác nhau nào. Ví dụ, long vowel “a” có thể viết chính tả thành hai cách khác nhau trong ví dụ wait or weight.
 8. Hiểu (Comprehension)
  1. Cuối cùng, trẻ học cách ghép tất cả những thành phần với nhau để tạo ra ý nghĩa. Trẻ chỉ ra được phần bắt đầu, phần giữa, phần cuối của một câu chuyện, chỉ ra được các chi tiết cụ thể trong câu chuyện.
  2. Trẻ học cách đưa ra được một phần kết khác cho một câu chuyện, suy luận được những điều không được viết rõ trong truyện…

Đã nắm được phương pháp trên, thì ta nhận biết rõ hơn sự tương đồng trong hàng loạt các chương trình phonics online (Starfall, Kizphonics, ReadingEggs, Headsprout, FirstStepReading,…;) hoặc offline (Sound Great, Active Phonics, Jolly Phonics, Smart Phonics, Let’s go Phonics,….).

Theo Contuhoc.com

Thêm bình luận