TÀI KHOẢN THANH TOÁN 

  • Chủ tk: Nguyễn Văn Đắc
  • Số tk: 0021001328534
  • Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam – Vietcombank